STUDIO MASÁŽE

TEPRVE TEHDY, KDYŽ ČLOVĚK MÁ RÁD SÁM SEBE, KDYŽ SAMI SEBE MILUJEME, NACHÁZÍME SE V POZICI, KDY MŮŽEME ROZDÁVAT DOSTATEK LÁSKY DO SVĚTA A OBOHATIT OSTATNÍ LIDSKÉ BYTOSTI…

Mám sebe ráda

Teprve tehdy, když máte rád sám sebe / ráda sama sebe, pečujete sám / sama o sebe, a jen tak můžete skutečně pečovat o druhé, pomáhat jim, jinými slovy můžete dávat mnohem více, když máte co dát….